Proizvodnja


Proizvodnja

Popis pločastog materijala, dužina kant trake, optimizacija krojenja, spisak okova, kotiranje, bušenje rupa, krivolinijsko sečenje, nacrti...

Sve su to uobičajeni termini prisutni u pripremi i proizvodnji. Corpusovi alati omogućavaju da se priprema za proizvodnju skratiti na minimalno vreme.

Optimizacija krojenja može se izvršavati u Corpusu ili se pomoću modula za eksport može prepustiti spoljnim optimizatorima. Krivolinijsko sečenje nakon crtanja u Corpusu može se spremiti za preuzimanje od CAD ili CNC sistema.

Uz uobičajene mogućnosti bušenja, novost u Corpusu je upotreba makroa. Makroi omogućavaju zadavanje bušenja koje se prilagođava različitim situacijama. To može biti promena dimenzije elemenata, promena položaja nekog unutrašnjeg dela, izmena potrošnog materijala ili nešto treće. Makroi mogu menjati bušenje i potrošni materijal sami, na osnovu promene u elementu ili se to može činiti na zahtev korisnika promenom unapred pripremljenih spoljnih parametara.