Corpus Standard

Corpus Standard je osnovna verzija programa namenjena manjim proizvođačima nameštaja. Uz konstruisanje nameštaja omogućava izradu krojnih listi, praćenje troškova utrošenog materijala, krivolinijsko sečenje, kotiranje, elektronsko naručivanje materijala i druge napredne funkcije.


Corpus Standard - Osnovne funkcije

Dizajn elemenata
Uređenje enterijera
Ponuda za kupca
Digitalno naručivanje pločastog materijala
Kalkulacija troškova
Optimizacija krojenja

Dizajn elemenata sadrži (za razliku od Light verzije) krivolinijsko izrezivanje i kotiranje što proširuje kreativnost dizajnera i bitno olakšava rad. Ako se radi o industrijskom dizajnu i pripremi elementa za proizvodnju bitan je i rad sa potrošnim materijalima (okovima), kao i dodatne mogućnosti u pripremi elemenata za maloprodaju.

Uređenje enterijera je jedna od najbitnijih prodajnih funkcija Corpusa. U slučaju Corpusa Standard ova funkcija je oplemenjena mogućnošću izrade novih elemenata u bilo kom trenutku i sa bilo kojom količinom detalja.

Ponuda u Corpusu Standard je standardizovana i omogućava jednostavne pogodnosti, kao što je promena informacija o trgovcu. Oni kojima ovakav izgled dokumenta nije zadovoljavajući, mogu naručiti potpuno drugačiji, prilagođen svojim potrebama.

Naručivanje pločastog materijala je posebni dokument u digitalnom obliku. Njime se naručuje pločasti materijal i usluga kantovanja u drvnom centru. Ovakav način naručivanja skraćuje vreme i umanjuje mogućnost grešaka pri naručivanju.

Kalkulacija troškova se izvodi na osnovu utrošenog materijala u nekom projektu. Može se računati za celi projekat i za svaki element posebno. Osim troškova materijala, u kalkulacijama se mogu proračunati i troškovi usluga kao što su kantovanje, pravolinijsko sečenje, krivolinijsko sečenje, bušenje i slično.

Optimizacija sečenja je sastavni deo Corpusa Standard. Grafički prikaz optimizacije omogućava sečenje na "običnim" krojačima ploča, a eksport optimizacije se može koristiti za nesting sečenje.

Ova verzija se može nadograđivati dodatnim modulima kao što su bušenje rupa, eksport za nezavisne optimizatore sečenja, detaljne kalkulacije troškova, definisanje posebnih pločastih materijala (dekora), izradu radioničkih nacrta itd.