Dodatni moduli

Moduli su posebni delovi programa kojima se proširuju standardne mogućnosti ili funkcije. Zavisno od verzije programa neki moduli su već ugrađeni, neki se mogu naknadno uključiti, a neki se ne mogu uključiti.

Postojeći moduli:

Pomoću modula Editor Materijala korisnik može sam definisati nove pločaste materijale (ivericu, furnire, radne ploče itd.) za Corpus. Pri tome definiše njihov izgled (u boji i uzorku), debljinu, dimenziju i cenu.

Modul Bušenje rupa služi, kao što mu i naziv kaže, za određivanje bušenja. Bušenje se može obaviti, zavisno od želje korisnika, na nekoliko načina. Klasičnim bušenjem se određuju rupe na već dizajniranim pojedinačnim elementima. Ukoliko se radi o vrlo specifičnim elementima koji se ne ponavljaju često u proizvodnji, ovo je praktičan i brz način bušenja. Može se bušiti i pomoću makro naredbi. Radi se o posebnim, parametarskim naredbama koje definišu načine spajanja pojedinih dasaka. Makro naredbe se pišu unapred, a kasnije se primenjuju na elementima. Makro naredbe imaju nekoliko bitnih karakteristika:

Mogu biti inteligentne i bušenje prilagođavati raznim situacijama.
Mogu samostalno dodavati potrošni materijal (okov).
Program može samostalno primenjivati makro naredbe kod kreiranja novih elemenata i dodavanja dasaka.

Detaljne kalkulacije i troškovnici omogućavaju prikupljane podataka o materijalnim troškovima u dokument pomoću koga se izađuju detaljne ponude ili procene troškova. Intervencija je moguća za svaku pojedinu stavku troškova, uključujući njihovu korekciju pomoću proizvoljno napravljenih parametara za popust i obračunavanja dodatnih troškova. Moguće je koristiti bilo kakve vrste popusta kao što su popust na količinu, popust za gotovinsko plaćanje i sl. Na isti način se mogu obračunavati i dodatni troškovi kao što su usluga rezanja, naknadne obrade, lepljenje, bušenje, transport i sl. Osim korišćenja unapred zadatih troškova, korisnik može sam kreirati i upotrebljavati svoje vrste troškova koji se mogu računati u obliku procenta, na osnovu komada ili neke druge jedinice mere ili se mogu dodavati u fiksnim iznosima.

Izvoz krojnih lista za spoljne optimizatore krojenja je neophodan ako se u proizvodnji koristi CNC formatizer. Gotovo svaki CNC krojač ploča je opremljen strogo namenskim programom koji radi optimizaciju krojenja detaljno, podešenu prema karakteristikama mašine. U takvim situacijama Corpus izvozi podatke o potrebnim komadima za proizvodnju, a program CNC-a ih uzima i na osnovu njih radi dalju optimizaciju.

Izrada tehničke dokumentacije je moguća upotrebom modula Meta Reporter. Pomoću ovog modula se sakupljaju različiti podaci iz programa kao što su: nacrti, kotiranje, detalji krivolinijskog sečenja i sl. Ti podaci se prezentiraju u jedinstvenom dokumentu zajedno sa proizvoljnim tekstualnim opisima i tablično prikazanim podacima. Time se dobija mogućnost izrade radioničkih crteža, tehničkih specifikacija i svih vrsta nacrta.

Corpus Skriptni jezik je programski jezik koji se izvršava u Corpusu na zahtev korisnika ili prilikom nekih unapred određenih situacija. Programi koji se pišu u skriptnom jeziku se zovu skripte. Skripte koriste standardne naredbe programskog jezika Pascal i posebne naredbe i parametre Corpusa. Konačni rezulat je proširenje mogućnosti Corpusa prema željama korisnika.

Zaštita elemenata od neovlašćene upotrebe ili kriptovanje omogućava da se pojedinim elementima dozvoli izvršavanje samo na onim programima koji imaju određeni serijski broj ključa. Razlozi su jednostavni. Ako je višednevni ili čak višemesečni trud uložen u dizajn elemenata, ne bi bilo dobro da te iste elemente koriste oni kojima nisu namenjeni. Eventualna krađa je kriptovanjem elemenata potpuno onemogućena jer su takvi elementi zaštićeni od upotrebe i gledanja.

Ručni unos krojnih lista je modul koji omogućava unos utrošenog pločastog materijala i traka za kantovanje. Uprkos tome što Corpus sam kreira krojne liste na osnovu svakog projekta, ponekad je potrebno da se krojna lista napravi ili dopuni bez učitavanja ili kreiranja novog nameštaja. To je i cilj ovog modula.

Ovaj modul služi za povezivanje Corpusa i CNC sistema za kantovanje. Radi se o vrlo specifičnom modulu. Za svakog pojedinačnog korisnika potrebno je napraviti raznovrstan izbor podešavanja i prilagođavanja ovog modula. Iz tog razloga, ovaj modul nije u stalnoj ponudi nego se posebno naručuje u skladu sa specifičnim zahtevima krajnjeg korisnika.


Moduli i verzije programa:

Light

Corpus

Standard

Corpus

Pro

Corpus


Legenda:
- Modul je moguće uključiti | - Modul nije moguće uključiti | - Modul je već uključen

*Različite verzije programa Corpus prilagođene su različitim potrebama korisnika. S jedne strane ponude je Corpus Light namenjen početnicima i prodaji u salonima, a s druge, Corpus Pro, namenjen velikim proizvođačima.