Dizajn elemenata


Dizajn elemenata

Svaki korisnik može napraviti, prema svojim idejama, elemente koji odgovaraju traženim specifikacijama i sa njima napraviti bazu svojih elemenata ili dopuniti postojeću. Veliki broj jednostavnih naredbi omogućava brzo dodavanje polica, vrata, pregrada, fioka, potrošnog materijala, ugradnih aparata, izmenu traka za kantovanje itd.

Osnovna karakteristika elemenata napravljenih sa Corpusom je da su “inteligentni”. Za razliku od drugih programa, Corpus zna šta su nekom elementu vrata, bočne stranice, fioke ili, na primer, police i u kakvom su oni međusobnom odnosu, od kojih materijala su izrađeni i kako im se menjaju dekori. U skladu sa time, promena dimenzija ili drugih parametara menja element bez potrebe dodatne provere njegove upotrebljivosti ili tačnosti mera.

Osim dizajna elemenata, u novoj verziji Corpus-a omogućen je i dizajn ručkica, nogica i frontova. Pored mogućnosti kreiranja kućnih aparata, prozora, vrata, zidova i stepeništa napravljen je novi korak prema što potpunijem zadovoljavanju realističnog prikaza u svim detaljima.

Vizuelni alati za dizajn

Bez obzira da li se novi element radi od nule ili se menja neki postojeći element, posebno je važno da korisnik celo vreme ima vizuelnu kontrolu nad njegovim izgledom. Editor elemenata je važni deo programa Corpus u kome je element stalno vidljiv u trodimenzionalnom pogledu i svaka promena na njemu je odmah vidljiva i funkcionalna.

Varijabilni izgled

Svakom elementu korisnik može dodati parametre koji će uticati na njegov izgled i karakteristike. Promenom tih parametara krajnji korisnik prilikom prezentacije (ili prodaje) može na brz i jednostavan način da prilagodi element zahtevima naručioca.

Proizvoljni dekori

Iako program u inicijalnoj instalaciji ima već ugrađene dekore najznačajnijih proizvođača iverice, korisnik može kreirati svoje grupe materijala i sam im određivati izgled i cene.

Bušenje i sečenje

Osim dimenzija i položaja dasaka unutar elementa, vrlo važan detalj kod dizajna elemenata su bušenje i krivolinijsko sečenje. Nekoliko načina zadavanja bušenja omogućavaju korisniku da sam odabere sopstveni pristup. Sa jedne strane, to može biti brzo jednostavno dodavanje rupa za jednokratnu upotrebu, a sa druge napredno zadavanje bušenja pomoću makroa. Makro bušenja imaju sposobnost prilagođavanja promenama unutar elemenata, koja su izazvana promenama dimenzija. Osim toga, makroi su u stanju da samostalno menjaju ili dodaju okove prema unapred zadatim pravilima.

Napomena

Pošto nemaju sve verzije programa ugrađene sve funkcije, pre odluke o kupovini potrebno je proučiti koja verzija predstavlja najbolji izbor.