Podrška kupcima

Pristup podacima o Vašoj mašini:
www.eparts.de
Pristup telefonskoj i internet podršci:
Homag GmbH - spisak bitnih telefona

Cenjeni kupci,
Ova stranica je posvećena Vama!

Ukoliko posedujete jednu ili više mašina iz Homag GmbH, možete se prijaviti preko internet stranice www.eparts.de, i nakon registracije ćete u svakom trenutku imati pristup dokumentaciji o Vašoj mašini, kao i:

U prilogu se nalazi dokument u .pdf formatu sa uputstvima za registraciju na portalu Eparts:

Eparts_uputstvo.pdf